Do pobrania:

L820 INCLINE PRESS BENCH

Gwarancja komercyjna – 2 lata

Użytkowanie sprzętu w klubach fitness i siłowniach, klubach sportowych, szkołach i uczelniach, jednostkach i szkołach Policji oraz Wojska.

Gwarancja inna

Gwarancja podparta odpowiednim dokumentem podpisanym przez obydwie strony, którego treść reguluje warunki i długość gwarancji.

Szczegółowe informacje

L820 INCLINE PRESS BENCH

Długość163,2cm
Szerokość165,8cm
Wysokość137,3cm
Waga90kg
Stos0
MięśniePiersiowy;
Triceps;
Naramienny