Kontakt

Del Sport Sp. z o.o.
ul. Warszawska 33
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
(k.Warszawy)

email: delsport@delsport.pl
serwis@delsport.pl
tel.:004822/ 350 94 20-22
serwis wew. 209
marketing wew.205
fax.:004822/ 350 94 24
Magazyn
ul. Decowskiego 4,
05-082 Latchorzew


*zgłoszenia serwisowe prosimy składać w zakładce serwis 

Napisz do nas

Imię i nazwisko *
Nr telefonu *
E-mail *
Treść *
Administratorem zebranych danych osobowych jest firma Del Sport Sp. Z o.o. Zebrane dane mogą posłużyć do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Podstawa prawna: art. 23 ust.4 ustawy o ochronie danych osobowych (1997 r.)