Del Sport Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 63
01-336 Warszawa

e-mail: delsport@delsport.pl
tel.: 22 / 350 94 20

Dział serwisu wew. 4 lub
e-mail: serwis@delsport.pl
fax.: 22 / 350 94 24

Magazyn Del Sport:
OEX E-Business sp. z o.o.
Ul. Łubinska 14
05-532 Łubna k.Baniochy
tel.: 22 / 377 10 00