Stojaki, Ławki, Akcesoria L300

Gwarancja komercyjna – 2 lata

Użytkowanie sprzętu w klubach fitness i siłowniach, klubach sportowych, szkołach i uczelniach, jednostkach i szkołach Policji oraz Wojska.

Gwarancja inna

Gwarancja podparta odpowiednim dokumentem podpisanym przez obydwie strony, którego treść reguluje warunki i długość gwarancji.

Pobierz:

TECHNOLOGIE

FcU

Oznaczonie Full Commercial Use wskazuje, ze urządzenie posiada gwarancję komercyjną.

Facebook