Do pobrania:

G930i SK9300i INCLUSIVE

Crosstraine SK9300i został wyposażony w poręcze oraz platformę ułatwiającą wejście/zejście z urządzenia specjalnie dla osób starszych lub w trakcie rehabilitacji. Pedały oraz uchwyty z czujnikami pomiaru pulsu zostały oznaczone żółtym kolorem by były lepiej widoczne.

Szczegółowe informacje

G930i SK9300i INCLUSIVE

Gwarancja komercyjna – 2 lata

Użytkowanie sprzętu w klubach fitness i siłowniach, klubach sportowych, szkołach i uczelniach, jednostkach i szkołach Policji oraz Wojska.

Gwarancja inna

Gwarancja podparta odpowiednim dokumentem podpisanym przez obydwie strony, którego treść reguluje warunki i długość gwarancji.